2016 Maj

04.05 Problemy z odbiorem nadesłanych faksów
06.05 ok. godz 13.00 - problem z błędami w faksach naprawiony. Był to jeden z bardziej złożonych problemów w czasie działania naszej usługi. Zaangażowanych było kilku operatorów telekomunikacyjnych. 14.30 - Istotna poprawa ilości poprawnych faksów. Faksy z błędem spadły do poziomu około 10%. Nadal występują problemy z połączeniami ze strefy 61 oraz niektórych zagranicznych
10.50 - Prawdopodobnie jest to problem jednego z czołowych operatorów, który dostarcza część połączeń do naszej infrastruktury.
9.30 - Problem z faksami. Praktycznie 30% faksów nie jest dostarczane. Trwa diagnozowanie problemu.
---------------------------------
02.05 Awaria serwera poczty i SMS
13.00 - Problem z serwerem poczty i SMS rozwiązany
10.10 - Od godzin rannych problem z serwerem nr 2 odpowiadającym za:
- serwis SMS - brak dostępu do usługi
- wysyłanie odebranych faksów. Faksy są archiwizowane na serwerze. Po naprawieniu serwera zostaną przesłane do odbiorców. Problem powinien być rozwiązany do godz. 11-12. Problem dotyczy około 15% użytkowników.