2020-03-16 Awaria części numeracji

Od dnia 16.03 trwa awaria na łączach międzyoperatorskich. Problem objawia się czasowym brakiem dostępu do części numeracji. Niestety zjawisko ma charakter dynamiczny: nie można na stałe określić które numery działają poprawnie a które nie.
Z uzyskanych informacji wynika, że awaria wynika z przeciążenia sieci dominującego operatora połączeniami wideo.
19.03 - operator usunął awarię.