Awaria faksów 27.06.2017

Od późniego wieczora (ok.21.00) dnia wczorajszego mamy awarię systemu faksów. Faksy są odbierane przez system faksowy natomiast awarii uległ proces przekazywania faksów na skrzynki email odbiorców. Trwa usuwanie problemu. Nie działa też obsługa potwierdzeń nadania faksu wysyłana na email.
Awaria usunięta około godz. 12.30, wszystkie zaległe faksy zostały dostarczone do odbiorców.