Nieuprawniony dostęp do infrastruktury partnera

Informujemy, że w 2 połowie listopada zostaliśmy poinformowani o nieuprawnionym dostępie do danych w zasobach teleinformatycznych operatora telekomunikacyjnego z którym współpracujemy. Z uzyskanych informacji wynika, że dane osobowe naszych klientów nie zostały ujawnione.
W związku z powyższym przesłaliśmy informację do naszych klientów, których ta sytuacja może dotyczyć.
Jednocześnie podjęliśmy działania, mające na celu analizę niepokojących zachowań naszych aplikacji.