Bramka SMS

Bramka przeznaczona jest do użytkowania przez podmioty gospodarcze. Dla tej grupy użytkowników będzie rozwijana jej funkcjonalność.
Aktualnie z bramki można wysyłać pojedyńcze wiadomości tekstowe w formacie "text" oraz SMSy hurtowe do wszystkich polskich sieci GSM (równiez wirtualnych np. myAVON, mBank mobile, Mobilking itp.).
Podstawowa funkcjonalność:

 • Wysyłanie hurtowych ilości SMS-ów w krótki czasie
 • Treść wysłanych masowych SMSów zachowywana jest przez okres minimum 1 roku
 • Cykliczne SMS-y
 • Potwierdzenie statusu doręczenia SMSa
 • Usuwanie nieistotnych i nieważnych SMSów
 • Dwa sposoby wysyłania SMSów: z edycją pola nadawcy lub bez edycji (wersja tańsza)
 • Wysyłanie hurtowych ilości SMS-ów
 • Książka adresowa SMS i e-mail
 • Tworzenie subkont i zarządzanie nimi
 • Możliwość ustalania czasu wysyłki pojedyńczych i masowych SMSów w czasie przyszłym (funkcja przypominacza i terminarza)
 • Mozliwość edycji treści SMSa do czasu wysyłki (przy odroczonym terminie wysyłki)
Najniże ceny za wysłanie pojedyńczego SMSa - od 5,5 groszy netto

Dedykowany serwis znajduje się pod adresem http://www.sms.aux.pl