Jak wykorzystywane są SMS-y w biznesie

Przedstawiamy raport przeprowadzony wśród klientów korzystajacych z SMS w prowadzonej działalności. Przedstawione dane są wypadkową 2 niezależnych raportów przeprowadzonych wśród klientów korzystających online z serwisów SMS.

1. EFEKTYWNOŚĆ kampanii SMS.

Niewiele firm prowadzi kampanie SMS bez połączenia z innymi środkami przekazu. Ale te które tak robią podały nastepujące wyniki konwersji (uzyskanie zaplanowanego efektu):
- ponad 50% - podało 13% firm
- 31 do 50% - 5%
- 21 do 30% - 10%
- 11 do 20% - 28%
- 1 do 10% - 39%
- 0% - podało 5% ankietowanych firm.
Trzeba jednak dodać, że ponad połowa badanych firm nie prowadzi statystyk w tym zakresie. Jako przyczynę ponad 2/3 firm podaje, że po co sprawdzać, skoro się opłaca.
Jak z powyższego widać ponad połowa firm przyznaje, że minimum co 10 SMS przynosi zaplanowany efekt (to koszt zaledwie 1zł)!

2. JAKIE CELE realizowane są pomocą SMS

Wysyłane SMS-y mają różny chrakter i zastosowanie:
# 69% - przesyłanie bieżących informacji do klientów oraz wewnątrz firmy
# 48% - informajce związane z procesem zakupu lub obsługi po sprzedazy
# 29% - działania marketingowe związane z poprawą znajomości marki, wizerunku firmy/produktu, zaufania, poprawy relacji
# 14% - inne niż w/w.
Można sie zatem pokusić o stwierdzenie, że ponad połowa SMS związana jest z procesem sprzedazy produktów i jego obsługą, nieco ponizej 1/3 to SMS o charakterze marketingowym, sporą część stanowią też SMS komunikacyjne wewnątrz firmy zaś kilkanaście procent użytkowników wykorzystuje SMS do jeszcze innych celów.

3. WIELKOŚĆ firm korzystających z SMS

Myślę, że wielu zaskozy zestawienie wielkości firm korzystających z usług SMS:
- 59% firmy zatrudniające do 10 pracowników (w tym 18% firmy jednoosobowe)
- 19% firmy zatrudniające do 50 osób
- 10% firmy zatrudniające do 250 osób
- 12% firmy zatrudniające ponad 250 osób.

4. BRANŻE najchętniej sięgające po SMS

Ciekawe jest zestawienie ile firm z danej branży korzysta z SMS i jeżeli chodzi o czołówkę to nie ma zaskoczenia (może zbyt niskim udziałem):
# informatyczna - 30%
# marketing - 15%
# finanse i ubezpieczenia - 15%
# hotelarstwo, turystyka, gastronomia - 10%
# zdrowie, uroda, sport - 10%
# szkolnictwo - 9%
# medyczna - 5%
# handel detaliczny - 3%
# farmacja - 3%.
Zaskakują bardzo niskie wyniki w handel detaliczny, farmacja. Również 10% wśród firm hotelarstwo, turystyka, gastronomia wydaje się słabym wykorzystaniem wykorzystaniem możliwości SMS.

Podsumowanie

Lubię takie zestawienia, bo otwierają oczy. Widzimy branże, gdzie SMS jest wykorzystywany na potęgę oraz takie gdzie bardzo słabo. Poznajemy do czego inni wykorzystują SMS (skoro tak robią to pewnie jest warto).
Wydaje się że zastosowanie SMS-ów w niektórych branżach może znaczaco podnieść jakość biznesu.