Polityka jakości

Polityka naszej firmy w zakresie zadowolenie klienta

 • Posiadanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta.
 • Dostarczanie klientowi wyrobu spełniającego jego wymagania.
 • Działania na rzecz zwiększenia zadowolenia klienta.
 • Ciągłe doskonalenie stosowanego systemu zarządzania jakością obsługi klienta

Cele dotyczące jakości

 • Orientacja na klienta
 • Określenie wymiernych celów i wymagań dotyczących oferowanych usług
 • Terminowa realizacja umów i dostarczania usług
 • Konkurencyjne ceny naszych usług
 • Ograniczenie wahlarza usług i produktów w celu poprawy jakosci i poziomu obsługi

Sposoby realizacji polityki jakości

 • Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji.
 • Oferowanie klientom nowych rodzajów usług
 • Kreowanie nowych usług i produktów
 • Okresowy przeglądy funkcjonowania systemu zarządzania jakością
 • Pełne zaangażowanie w tworzenie usług i spełnianie wymagań klientów
 • Utrzymywanie ścisłych i dobrych kontaktów z klientem po udostępnieniu usługi.